Film očima mladih

Ukratko o projektu

Projekt je odobren od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade u sklopu Poziva za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2022. godinu.

Odobrena su financijska sredstva u iznosu od 75.000,00 HRK.

Radionice će pružiti mladima i ranjivim skupinama, iz Sisačko-moslavačke županije, kvalitetno i dostupno obrazovanje mladima (15-30 godina) o osnovama filma, snimanja, razvoja projekta i montaže te promocije filma na revijama, festivalima i u javnosti.

Period održavanja radionica formirat će se prema zainteresiranosti i raspoloživosti polaznika tijekom travnja, svibnja, lipnja, srpnja, kolovoza, 2023. godine.

Cilj programa je pružiti kvalitetno i dostupno filmsko obrazovanje mladima,razvoj multikulturalne suradnje, privući mlade u Kino klub kako bi realizirali svoje ideje i prenijeli svoje znanje na nove članove, umrežavanje i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za provedbu programa zadovoljavanja potreba mladih.