Mladi za film

Ukratko o projektu

Projekt “Mladi za film” 2015. omogućio je mladima iz grada Siska pohađanje filmskih radionica na kojima će se vršiti edukacija o filmskoj umjetnosti kroz teorijski i praktični dio. Projekt “Mladi za film” sastoji se od tri dijela. Prvi i drugi dio sastoje se od filmskih radionica. Prva je filmska radionica namijenjena svim mladim ljudima iz Siska, a druga je filmska radionica zatvorenoga tipa. Namijenjena je samo djeci iz Doma za djecu “Vrbina” Sisak. Rezultat obje filmske radionice bit će jedan filmski uradak.

Nakon završetka filmskih radionica, bit će organizirana završna večer za sve na kojoj će prikazati nastali filmovi. Treći je dio humanitaran, a sastoji se od uređenja dječjeg igrališta Doma za djecu “Vrbina” Sisak. Djetinjstvo je period života koji čovjeku treba pružati najljepše uspomene, a za to je potrebno stvoriti kontekst u kojem će dijete prosperirati istraživački i stvaralački duh. Taj kontekst za djecu iz Doma za djecu “Vrbina” tek treba stvoriti uređenjem njihova igrališta.