Život na vodi

Ukratko o projektu

Projekt „Život na vodi“, koji je 2022 sproveden pod pokroviteljstvom Središnjeg ureda za demografiju i mlade, osmišljen je kako bi kroz jačanje kapaciteta i umrežavanje udruga mladih i za mlade razvio program aktivnog druženja u prirodi. Program se sastoji od radionica digitalne fotografije, videa i montaže koje je provodio Kino Klub Sisak kao prijavitelj, te od radionica snalaženja na vodi i boravka u prirodi koje je provodila udruga Zeleno Zlato kao partner. Cilj programa bio je omogućiti mladima promjenu negativnog konteksta u kojem su se našli nakon produžene pandemije Covid-19 i posljedica potresa od 29.12.2020., usvajanje novih znanja i vještina, te promovirati aktivan život i proaktivan stav. U projekt je bilo uključeno 80 mladih osoba sa područja Siska i Petrinje koji su bili podijeljeni u grupe do 15 polaznika te su prolazili kroz dvodnevni program „Života na vodi“. U sklopu programa mladi naučili su osnove profesionalnog korištenja digitalne kamere, obrade fotografije i montaže videa; naučili su koristiti i održavati kanu kao najjednostavnije riječno plovilo, koristiti zaštitnu opremu neophodnu za siguran boravak na vodi, orijentirati se na vodi i u prirodi, postaviti logor u prirodi, zapaliti i održavati ognjište na siguran način, pripremiti obrok, uspostaviti ekološki sanitarni čvor te po odlasku iza sebe ostaviti „samo tragove svojih stopala“.

Svaka grupa polaznika je provela i ekološku akciju čišćenja rijeke Kupe, a svoje cjelokupno iskustvo su bilježili kroz fotografije i video koji su bili objavljeni na internetu i društvenim mrežama kako bi široj populaciji mladih primjerom pokazali sve koristi provođenja slobodnog vremena u prirodi i aktivnog uključivanja u očuvanje i razvoj svoje zajednice.

Lista videa

1 Videos